Referenční objekty provoz

Pro pohyb osob a zboží

Rychle, jednoduše, spolehlivě. Tak se chtějí dnešní lidé pohybovat. A tak se mají dnes přepravovat náklady. Pasažéři si proto rovněž cení automatické dveře, protože mají volnost pohybu.

A jako projektant a investor si ceníte automatické dveře, protože je můžete centrálně řídit. Protože automaticky řeší protipožární ochranu a oprávnění k přístupu. Protože se dveře přizpůsobují frekvencím pohybu, nepouští dovnitř vítr a chlad a tím šetří energii.

S firmou TORMAX otevíráte dveře do světa na nádražích, letištích, v nákladových a třídících zařízeních, nakládacích terminálech, poštovních úřadech, parkovištích, překladištích zboží, loděnicích, přístavech, na lodích i horských drahách.