Referenční objekty zdravotnictví

Protože svoboda pohybu by neměla být žádný luxus

Pojíždění lůžkem po chodbách. Pacient jde o berlích. Jízda invalidním vozíkem do domova důchodců. Automatické dveře poskytují lidem bezpečnost. Nejsou ve zdravotnictví žádnou alternativou, nýbrž jsou nutné pro svobodu pohybu a hygienu.

Ředitelé nemocnic a domovů, primáři a bezpečnostní personál, ti všichni profitují z automatických dveří: kontrola přístupu pomocí propojených bezpečnostních systémů. Rychlé otevření. Podpora sterilního prostředí. Bezpečnost v případě katastrofy díky funkci ochrany proti požáru a možnosti úniku. Zrekapitulováno: Ochrana života.

TORMAX uvolňuje cestu v nemocnicích, psychiatrických klinikách, domovech důchodců a pečovatelských ústavech. V soukromých a rehabilitačních klinikách, v sanatoriích, v zařízeních pro postižené, v lázních a hotelech.