Přehled typů snímačů

Kombinovaní hlásiče

Pohyb a přítomnost

Smíšená technologie se používá pro kombinované otevírání a zajišťování u automatických dveří. Navíc poskytují kombinované snímače četné doplňkové funkce, které přispívají u dveří k podstatnému zvýšení komfortu.

 

Výhody

 • je zajištěna komplexní bezpečnost uživatelů
 • jeden přístroj pro aktivaci a bezpečnost

Radarové hlásiče pohybu

Radarové hlásiče pohybu zachycují pohyb osob v určeném prostoru. Jsou proto ideálně vhodné jako vysílač impulzů pro otevírání automatických dveří.

 

Výhody

 • proniká cizími materiály jako je dřevo, umělá hmota, sádra
 • identifikace osob a předmětů
 • je možná identifikace směru pohybu
 • nastavitelná citlivost

 

Nevýhody

 • nepohybující se objekty nezaznamená
 • rušivé zdroje mohou způsobit chybnou funkci
 • odezva závisí na velikosti, rychlosti a úhlu vnoření objektu
 • nepřesný dosah

Pasivní infračervené hlásiče pohybu

Pasivní infračervené hlásiče pohybu zachycují po krátkém čase pro seřízení aktuálně naměřený infračervený obrázek v nakonfigurovaném dosahu. Po změně tohoto tepelného schématu vytvoří snímač definovaný signál. Pasivní infračervené snímače jsou velmi spolehlivé vysílače impulzů pro otevření automatických dveřních zařízení.

 

Výhody

 • jsou možné velmi kompaktní konstrukce
 • přesné možnosti nastavení
 • přesné dosahy

 

Nevýhody

 • nepohybující se objekty nezaznamená
 • žádná detekce předmětů bez teplotního rozdílu
 • nejisté, když je teplotní rozdíl mezi objektem a pozadím příliš malý

Aktivní infračervené hlásiče

Aktivní infračervené hlásiče se skládají z vysílače a minimálně dvou čipů přijímače s vysoce kvalitními optikami. Přijímač dokáže identifikovat, zda infračervené světlo vyzařované vysílačem odráží osoba / objekt uvnitř nebo vně (pozadí) sledovaného prostoru. Více paprsků lze ve stavebnicovém systému uspořádat do čar nebo pevných ploch.

Aktivní infračervené hlásiče jsou vhodné jako ochrana před přimáčknutím a střižnými hranami u turniketových dveří, posuvných dveří (náhrada ochranného křídla) a otočných dveří. Navíc lze hlásiče používat jako aktivační snímač pro pohon dveří.

S vyhodnocováním pozadí

Výhody

 • je možný dosah už při 0 mm
 • je možné testování vysílače
 • zachycení reflexních objektů

 

Nevýhody

 • je zapotřebí pozadí
 • závisí na stupni světlosti pozadí

 

Bez vyhodnocování pozadí

Výhody

 • není zapotřebí žádné pozadí
 • nezávisí na stupni světlosti pozadí

 

Nevýhody

 • žádná indikace v bezprostřední blízkosti

Světelné clony

Světelné clony jsou optoelektronické snímače, které bezdotykově zachycují předměty nebo osoby pomocí světla. Světelné clony reagují na každé přerušení paprsku mezi vysílačem a přijímačem světla. Po zachycení předmětu vyšle snímač definovaný elektrický výstupní signál.

 

Výhoda

 • spolehlivé použití i za nepříznivých okolních podmínek
 • velmi jasně definovaný spínací bod
 • málo problémů s odrazivými objekty

 

Nevýhoda

 • montáž kabelu do profilu dveří
 • není zajištěna plošná ochrana