Protipožární ochrana a ochrana proti kouři

Ochrana proti šíření ohně a kouře

Protipožární dveře mají za úkol zajistit v nehořlavých nebo žáruvzdorných stěnách průniku ohně stavebními otvory. Automatické protipožární dveře firmy TORMAX představují za normálního provozu zvýšený komfort, a v případě nouze výhodu zvýšené bezpečnosti, neboť trvale zabraňují šíření ohně a kouře.

Protipožární dveře musejí být vždy samozavírací a nesmějí se držet v otevřeném stavu pomocí klínů nebo jiných prostředků. Uzavírací impulz lze uskutečnit ručně pomocí tlačítka nebo pomocí spojení s kouřovým hlásičem či řídicím systémem budov.

Unikající osoby mají v každém případě kdykoli možnost dveře ručně otevřít; pohon pak opět spolehlivě zavře.

Legislativa ochrany proti požáru a kouři je i nadále národní. Doporučujeme proto, informovat se u vašeho místního partnera firmy TORMAX o řešeních, vhodných pro vaši potřebu a odpovídajících místním předpisům.