Odvolání

Podmínky užívání

 

Zodpovědnost za obsah
Tyto internetové stránky jsou vytvořeny s maximální svědomitostí pro informace o firmě LANDERT Group AG a o jejich produktech a službách a tak pro informace finanční povahy. Uvedené informace nejsou myšleny jako závazné nabídky nebo jako rada či instrukce pro použití produktů a služeb. Nepřebíráme záruku za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu.

Zodpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové strany třetích subjektů, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme za tento cizí obsah převzít žádnou záruku. Za obsah odkazovaných stran je vždy zodpovědný příslušný subjekt nebo provozovatel stránek. U odkazovaných stran byla v okamžiku umístění stran jako odkaz provedena kontrola možného provinění proti zákonu. K okamžiku umístění stran jako odkaz jsme nenašli protiprávní obsah. Neustálá obsahová kontrola odkazovaných stránek není ale bez konkrétních opěrných bodů porušování zákonu splnitelná. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, příslušné odkazy okamžitě odstraníme.

Autorské právo
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořené provozovatelem stránek podléhají autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a jakýkoli druh zužitkování mimo hranice autorského práva vyžadují písemné schválení příslušného autora, resp. zhotovitele. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé nekomerční použití.

Ochrana dat
Využívání naší webové stránky je zpravidla možné bez udání osobních údajů. Pokud se na našich stránkách zjišťují osobní údaje (například jméno, adresa nebo emailové adresy) provádí se to, pokud je to možné, vždy dobrovolně. Tato data se bez vašeho výslovného souhlasu nepředávají třetím subjektům.

Poukazujeme na to, že přenos dat po internetu např. komunikace mailem) může mít mezery v bezpečnosti. Není možná úplná ochrana dat proti přístupu třetích osob.

Používání cookies / Google Analytics
Tato stránka používá Google Analytics pro zjištění, jak lidé používají tuto webovou stránku. Na základě poznatků lze optimalizovat zážitek účastníků a prospěch návštěvníků. Tento analytický program používá „Cookies“ pro lepší sběr relevantních informací. Pro vytvoření vyhodnocení se tyto informace včetně IP adresy posílají firmě Google do USA. Před efektivním uložením se anonymizují, tzn - samotná IP se neukládá. Neukládají se také žádné osobní informace. Vyhodnocení se nepředává třetím osobám a slouží pouze pro vylepšení webové stránky.