Opatření proti vloupání s bezpečnostními třídami 2 a 3 (RC)

Účinná ochrana proti vloupání a vandalismu

V definovaném čase otevřou automatické dveře lákavě a spolehlivě vstup do budovy. Ve zbylém čase je jejich úkolem naopak vstupu zabránit.

Firma TORMAX nabízí pomocí dveří RC2 a RC3, certifikovaných podle EN1627 proti vloupání, řešení, která násilné otevření prakticky znemožňují. Tím nejsou chráněny pouze cenné hodnoty, nýbrž se účinně omezí také vandalismus.

RC2=   doba odporu 3 minuty: Příležitostný pachatel se pokouší pomocí jednoduchých nástrojů, jako je šroubovák, kleště a klín, vloupat do uzamčené a uzavřené části stavby.

RC3=   doba odporu 5 minut: Profesionálně postupující pachatel se pokouší navíc pomocí dalšího šroubováku a páčidla vloupat do uzamčené a uzavřené části stavby.