Bezpečné automatické dveře

Bezpečnost těch správných dveří

Pro nalezení typu dveří, splňujícího co nejlépe požadavky provozovatelů a uživatelů, doporučujeme, vyjasnit si včas nejen estetiku, ale také některé další důležité aspekty. Obzvlášť ochraně osob je třeba věnovat maximální pozornost. Použijte následující hesla ve smyslu malého kontrolního seznamu pro vaše plánování.

Kde se dveře montují?

 • typ budovy (nádraží, lékařská ordinace)
 • velikost dveří
 • hmotnost dveří
 • prostorové podmínky
 • volný prostor
 • venkovní či interiérové prostory

Jak se dveře používají?

 • provozní tok
 • četnost užívání
 • Rush hours (hlavní dopravní časy se zvýšenou frekvencí ve špičkách)
 • časy otevření a zavření
 • přepravované předměty

Kdo dveře používá?

 • instruovaný personál
 • veřejnost ruch
 • děti
 • osoby s omezenou motorikou (staří lidé, lidé s postižením)

Další požadavky na dveře?

 • úniková cesta
 • protipožární ochrana
 • opatření proti vloupání
 • vodotěsné
 • hermeticky těsné (čisté prostory)
 • protihluková ochrana

Jaky rychle se mají dveře pohybovat?

 • Maximální energie se vypočte následovně:
  • Posuvné dveře       E=(m*v2) /2
  • Otočné dveře    E=(J*ω2) /2

Dynamická síla musí být omezena tak, aby byla zranění vyloučena.

 • bezdotykové senzory
 • omezená rychlost
 • deformovatelná místa přimáčknutí

Směrnice EU o strojních zařízeních předepisuje vyvarovat se rizikům, resp. je odstranit, učinit opatření proti případným rizikům a uživatele informovat o zbytkových rizicích. Doporučujeme vám před uvedení automatického dveřního zařízení do provozu vždy provést vyhodnocení rizik.


Přehled nejdůležitějších nebezpečných míst a jejich odstranění

Posuvné dveře

Hlavní uzavírací hrana:
nebezpečí přimáčknutím nebo nárazem

pikto-gefahrenstellen-bild1_218_240_92

 

Snížení rizika u hlavní uzavírací hrany:
sledování místa přimáčknutí pomocí kontrolovaných snímačů přítomnosti

pikto-gefahrenstellen-bild2_219_240_92

 

Vedlejší uzavírací hrana:
nebezpečí nárazu nebo přimáčknutí

pikto-gefahrenstellen-bild3_220_240_92

 

Snížení rizika u vedlejší uzavírací hrany:
dodržení bezpečnostních vzdáleností,
uvolnění u hladkých stěn

pikto-gefahrenstellen-bild4_221_240_92

1) < 8 mm proti vtažení prstů
2) < 100 mm platí jako dostatečná hodnota proti nárazu (od doby trvání normy DIN 18650:2010)
3) > 200 mm proti přimáčknutí hlavy

 

Otáčivé dveře

Hlavní uzavírací hrana:
nebezpečí nárazem a přimáčknutím při otevírání a zavírání

pikto-gefahrenstellen-bild5_222_240_92

 

Snížení rizika u hlavní uzavírací hrany:
sledování míst přimáčknutí pomocí na křídle instalovaného ochranného čidla (1), bezpečnostních vzdáleností (2/3) a kontrolovaných snímačů přítomnosti (2)

pikto-gefahrenstellen-bild6_223_240_92

 

Turniketové dveře

Nebezpečná místa u turniketových dveří

pikto-gefahrenstellen-bild7a_224_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild7b_224_240_208

 

Snížení rizika u hlavní uzavírací hrany (A) a vnitřní stěny (B):
bezpečnostní vzdálenosti (1) a bezpečnosti předsunutého sloupku (2)

pikto-gefahrenstellen-bild8a_225_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild8b_225_240_92

 

Snížení rizika u vedlejší uzavírací hrany (C) a naražení na křídlo dveří:
pomocí společně se pohybujícího ochranného čidla (1) a bezpečnostnílišty citlivé na pohyb (2)

pikto-gefahrenstellen-bild9a_226_240_207  pikto-gefahrenstellen-bild9b_226_240_92