Únikové a záchranné cesty

Bezpečné nouzové východy

Osoby se musí v případě úniku dostat vždy rychle a bez překážek ven nebo do zabezpečeného prostoru. Automatické dveře přebírají v této zvláštní situaci důležité úkoly. -Normálně poskytují komfort automatických dveří, v nouzovém případě však okamžitě uvolní únikovou cestu. Dveře v únikových cestách z toho důvodu zpravidla nesmějí být během provozní doby budovy uzamčené, příp.  musí být ve směru úniku pomocí kliky snadno otvíratelné.

TORMAX poskytuje pro únikové a záchranné cesty jak mechanická, tak i elektronická řešení.

  • mechanické řešení: break-out: Křídla dveří lze v každé poloze ručně vychýlit a zasunout
  • elektronické řešení: dva nezávislé, redundantně kontrolované systémy pro nouzové otevírání