Propojení

Je umožněna centrální kontrola a řízení všech nainstalovaných automatických dveří budovy nebo také pouze určité definované skupiny dveří. Efektivně řídit pohyb osob lze i z prostor mimo budovu. Navíc lze kdykoli zjistit stavy dveří.

Dveře firmy TORMAX lze pomocí rozhraní integrovat do každého řídicího systému budov.